GDPR

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő:
Vállalkozás neve:                  LORD OPTIKA Ősz László Ev
Vállalkozás címe:                  3246 Borsodgeszt Kassai Út 27

Kapcsolattartás
Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák
Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülhetnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Egyéb adatok kezelése
Amennyiben Ön látásvizsgálaton vesz részt üzletünkben a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre:
Név, születési dátum, elérhetőség(telefonszám,email cím),régi szemüvegének adatai amennyiben ismert vagy van.
Új a vizsgálat során megállapított látáskorrekciós értékek
Ezen adatokat kizárólag saját célra rögzítjük és tároljuk.
Adattovábbítás
A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.
GDPR jogok
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:
Név:                Ősz László
Cím:                3426 Borsodgeszt Kassai út 27
Tel.:                06-70-391-16-09
E-mail:            oszlaszlo23@gmail.com
Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu